Синус пи на 6

Автор: Admin от 2019.4.17
Sin pi/6+ 2 cos pi/6 -tg pi/3 - Знания